Honda CB 750 Seven Fifty

Honda CB 750 Seven Fifty


57 usuarios con este modelo
25 valoraciones y opiniones
0 en venta

Opiniones
Mac Miuq
Opinión de Mac Miuq

Lo mejor

És una Honda! Suavitat, baix manteniment // Es una Honda ! Suavidad, bajo mantenimiento

Lo peor

Poca protecció que en velocitats altes, es nota // Poca protección que en velocidades altas, se nota

Opinión

És una gran moto, amb un comportament en ruta genial i suficient potència per divertir-se. La seva estètica és clàssica però alhora elegant. Fiable, de baix manteniment i sense complicacions. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es una gran moto, con un comportamiento rutero genial y suficiente potencia para divertirse. Su estética es clásica pero a la vez elegante. Fiable, de bajo mantenimiento y sin complicaciones.